Suport bàsic

a casa / Suport bàsic

Consulta + diagnòstic (20€)

Després de comprar aquest servei, obriu un nou tiquet, indicant el més detalladament possible el motiu de la vostra consulta. Ens posarem en contacte amb la màxima brevetat, per indicar-vos les possibles solucions.

Suport bàsic (no immediat) consulta + diagnòstic + 1 reparació (30€) hora.

Atenció per ordre d'arribada dels tiquets. Connexió remota (si cal) Noves implementacions web. Configurar/instal·lar: Impressora. Antivirus. Correu e-mail. Windows. Office. Android. Còpies de seguretat. Formatar PC. Instal·lar Windows.

caCatalà